< Powrót

Dotacje na kapitał obrotowy dla Centurion-R Sp. z o.o.

2020-12-17

Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś Priorytetowa: I – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.05.00-18-0108/20-00
Okres realizacji: 30/09/2020 – 17/12/2020


Beneficjent: Centurion-R Sp. z o.o.
Wartość projektu: 342 568,50 PLN
Kwota dofinansowania: 342 568,50 PLN


Krótki opis, cele i efekty projektu:
Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowanym, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Fundusze Europejskie