Ocena:
Ilość głosów: 0
Oceń

Tuleje wentylacyjne (Wentymacja)

Opis:

Ilość otworów i tulei uzależniona jest od modelu i rozmiaru skrzydła.

Powierzchnia 1 tulejkiI = 0,00066 m2.

 

Tuleje wentylacyjne ze stali nierdzewnej - okrągłe

Cena 1 szt.: 32,00 netto 39,36 brutto

 

Tuleje wentylacyjne ze stali nierdzewnej - kwadratowe
 
Patyna Nikiel
Cena 1 szt.: 32,00 netto 39,36 brutto

 

Ilość tulejek w skrzydłach

MODEL

 

Rozmiar skrzydła
60 70 80 90
SEMKO, INOX, AFRO, VERONA, MONACO, NICEA 3 4 5 5
OSAKA, MANHATTAN, HAGA, DAKAR 3 4 4 5
VESTO, SOFIA, DENVER 3 3 4 5

 

 

 

Informacje dodatkowe

Skrzydła wyposażone w komplet tulejek (3 - 4 szt.) nie spełniają wymogów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6  §.79.1 "Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza."