< Powrót
Ocena:
Ilość głosów: 0
Oceń

Podcięcie wentylacyjne (Wentymacja)

Opis:

Rozmiary podcięć wentylacyjnych (za wyjątkiem modeli w technologii RAMA SOFT)

Wymiar Rozmiar skrzydła
60 70 80 90
  644 744 844 944
  380 480 580 680

 

Rozmiary podcięć wentylacyjnych (modele wykonane w technologii RAMA SOFT)

Wymiar Rozmiar skrzydła
60 70 80 90
  644 744 844 944
  350 450 550 650

Informacje dodatkowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6  §.79.1 "Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza."