Centrum Paneli Marek TyczyƄskiul. SobieszczaƄskiego 17
12-100, Szczytno

tel. (89) 623-26-14
516 158 334

m.tyczynski@poczta.fmAPS