Cera-Gresul. Szwedzka 5A
54-401, Wrocław

71/354-54-48
71/354-54-64

71/354-54-64

biuro@ceragres.pl